Poznaj NASZE HISTORIE

Naszym zdaniem uwzględnianie potrzeb i wymogów praktyki lokalnej ma nadrzędne znaczenie!

W związku z tym wykorzystaliśmy szeroką bazę wiedzy teoretycznej z sześciu państw Europy Środkowej; we
współpracy z zainteresowanymi stronami z gmin i władz regionalnych
wypróbowaliśmy opracowane narzędzia, metody i środki oraz wdrożyliśmy
je w ramach działań pilotażowych.

Znajdź nasze działania, doświadczenia i wyciągnięte wnioski poprzez:

Mapa EUROPY ŚRODKOWEJ:
zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę, klikając lokalizacje obszarów pilotażowych

ZNAJDŹ NASZE HISTORIE

Szukaj według rodzaju obszaru lub formy terenu

Info

Ukształtowanie terenu, jego przeznaczenie i rodzaj terenu są bardzo ważnymi czynnikami w przypadku wystąpienia opadów nawalnych: Określają one charakterystykę powodzi, a także potencjalne szkody, dlatego należy je uwzględnić w zarządzaniu ryzykiem opadów nawalnych.

  • Opad nawalny, występujący na przykład na obszarze miejskim o wysokim stopniu uszczelnienia powierzchni, może szybko doprowadzić do przepełnienia miejskiego systemu odwadniającego i spowodować duże szkody. Obszary rolnicze mogą ucierpieć z powodu strat w plonach i erozji gleby, co może prowadzić do osadzania się błota i zniszczeń na obszarach wiejskich.

  • Opad nawalny, np. na obszarze o stromych zboczach, może szybko przekształcić się w gwałtowną powódź; woda ma dużą siłę niszczenia i zwykle niesie ze sobą zanieczyszczenia. Podczas gdy na płaskim terenie pojawia się kałuża, woda wypełnia zagłębienia, które mogą pozostawać zalane przez kilka dni lub nawet tygodni.

Nasze lokalizacje pilotażowe reprezentują następujące typy obszarów:

Nasze lokalizacje pilotażowe reprezentują następujące formy terenu:

nizinne

pagórkowaty

górzyste

Szukaj poprzez działania

Działania pilotażowe RAINMAN testowały różne metody oceny i mapowania zagrożeń związanych z opadami nawalnymi w różnych typach krajobrazów i typach obszarów. W ramach działań pilotażowych opracowano różne strategie zmniejszania ryzyka i środki komunikacji o ryzyku. Doświadczenia i wyciągnięte wnioski są opisane dla różnych lokalizacji lub można je znaleźć w odpowiednich narzędziach.

Ocena i mapowanie

Znajdź przegląd wszystkich naszych historii związanych z mapowaniem na stronie początkowej narzędzia.

Informowanie o ryzyku

Narzędzie zapewnia przegląd wszystkich naszych historii związanych z komunikacją o ryzyku.

Środki ograniczania ryzyka

Katalog 100 środków ograniczających ryzyko łączy te środki z naszymi wyciągniętymi wnioskami.