Podejmij działanie

jako OSOBA PRYWATNA

Czy zdajesz sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń i czy jesteś przygotowany na wystąpienie opadów nawalnych? Dowiedz się o ryzyku, potencjalnych szkodach oraz o tym, jak możesz przygotować siebie i swoją rodzinę, a także swoją własność i otoczenie, aby zapobiec szkodom. Tutaj znajdziesz podsumowanie najistotniejszych informacji i zostaniesz przekierowany do odpowiednich narzędzi w Toolbox.

KLUCZOWE FAKTY DOTYCZĄCE ULEWNYCH DESZCZY

Zjawiska ulewnych deszczy powodujących powodzie prowadzące do szkód mogą wystąpić w dowolnym miejscu i czasie, nawet jeżeli dana lokalizacja jest oddalona od cieków wodnych. Ulewne deszcze najczęściej występują nagle, nie pozostawiając praktycznie jakiegokolwiek czasu na reakcję. Mogą prowadzić do lokalnych powodzi, m.in. ze względu na niekontrolowany spływ powierzchniowy na danym obszarze. Brak środków ostrożności może skutkować poważnymi szkodami. A co gorsza: eksperci oczekują, że w przyszłości zjawisko ulewnych deszczy będą występować częściej.

ZROZUM, CO MOŻE SIĘ STAĆ...

... mnie lub ludziom wokół mnie:

Występowanie powodzi charakteryzujących się spływem powierzchniowym w dużym stopniu zależy od ilości opadów, warunków topograficznych w Twoim otoczeniu oraz zdolności gruntu do pochłaniania wody deszczowej.

Często nie docenia się niebezpieczeństwa spływu powierzchniowego. Podczas opadu nawalnego i następującej po nim powodzi ludzie regularnie doznają poważnych obrażeń lub nawet tracą życie.

Dowiedz się, co możesz zrobić, aby być bezpiecznym i uchronić się przed obrażeniami i utratą życia!

... w obrębie mojego domu lub posesji:

Woda może dostać się do budynku różnymi drogami i spowodować różnego rodzaju uszkodzenia w zależności od punktu wejścia.

Woda deszczowa

Woda deszczowa może dostać się do budynku przez otwory budowlane (np. drzwi, schody, świetliki lub wjazdy do garaży)

Możliwe uszkodzenia:

Cofka

Także woda cofająca się w systemie kanalizacyjnym może spowodować zalanie i tym samym szkody jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa (np. klapy zwrotne).

Możliwe uszkodzenia:

Przesiąkanie wody

Przesiąkająca woda może prowadzić do zawilgocenia budynku i wywierać ciśnienie podziemne na budynek.

Możliwe uszkodzenia:

CO MOGĘ ZROBIĆ?

Dowiedz się, czy Twój dom może być zagrożony:

Uzyskaj dostępne informacje o zagrożeniach i ryzyku od władz lub ekspertów

Przygotuj własną uproszczoną ocenę ryzyka

Pobierz LISTĘ KONTROLNĄ [pdf; 316 KB] odnoszącą się do uproszczonej oceny ryzyka przeznaczonej dla osób prywatnych. Im więcej razy odpowiesz TAK, tym większe prawdopodobieństwo, że podejmiesz działania lub skonsultujesz się z ekspertami.

Lista kontrolna oparta na wytycznych, została uproszczona i przetłumaczona tak, aby umożliwić jej dostępność:

Stwórz swój własny plan awaryjny:

Główne czynniki ograniczające szkody i straty to

  • przystosowanie budynku i posesji w celu ograniczenia możliwości przedostawania się wody do budynku,
  • umiejętność mądrego reagowania w sytuacjach ryzyka!

Utwórz swój własny plan awaryjny.

Co mogę zrobić, aby chronić siebie i innych? Działaj mądrze podczas intensywnych opadów!

Co mogę zrobić, aby chronić swój dom? Działaj mądrze w okresie bez ulewnego deszczu i zapobiegaj uszkodzeniom!

GDZIE UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Zajrzyj do sekcji ZAPOBIEGANIE SZKODOM, aby znaleźć odpowiednie materiały informacyjne i hiperłącza dotyczące Twojego kraju.