Povećavanje retencijskog kapaciteta postojećih kanala i poplavnih područja njihovom revitalizacijom

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Mjere se sastoje od terenskih modifikacija kanala i poplavnog područja kako bi se povećala njihova sposobnost da uspore otjecanje i da se stvore indundacijske zone kako bi se smanjile potencijalne posljedice površinskog otjecanja. One mogu uključivati individualne modifikacije koje se općenito nazivaju "revitalizacijom". Konkretno, modifikacija toka kanala, grananje tokova, stabilizacija korita, revitalizacija mrtvih rukavaca, prateća priobalna vegetacija. Učinak same modifikacije vodotoka nije odlučujuć u smislu površinskog otjecanja. Međutim, ako je modifikacija dio skupa ostalih mjera na priljevnom području, može zasigurno imati pozitivnu ulogu u usporavanju otjecanja i smanjivanju vršnog protoka. Općenito, cilj je vratiti vodotok u stanje što bliže njegovom prirodnom stanju.

Fields of action vodotoci,naseljena područja
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: skladištenje riječne vode; usporavanje riječne vode; povećanje procjeđivanja i/ili prihranjivanja podzemnih voda; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; poboljšavanje kvalitete tla; formiranje priobalnih staništa; formiranje kopnenih staništa; skladištenje vode; riblji fond i poribljavanje; prirodna proizvodnja biomase; očuvanje biološke raznolikosti; rekreacijske mogućnosti; estetska/kulturna vrijednost; povećavanje evapotranspiracije; povećanje zadržavanja vode u tlu; smanjivanje izvora onečišćujućih tvari; presretanje putova onečišćenja; formiranje vodenih staništa; smanjivanje vršne temperature; upijanje i/ili zadržavanje CO2; filtriranje onečišćujućih tvari

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): floodplain restoration and management
PICTURES:

Tomáš Just, AOPK ČR