Dělení osevních ploch, setba plodin v pruzích-image

Dělení osevních ploch, setba plodin v pruzích

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Rozdělení plochy pole má za cíl pěstovat plánovaně různé střídající se plodiny v pruzích. Ideálně v kombinaci s kultivací napříč svahem. Je vhodné zvláště pro plodiny se sklonem k erozi, jako je kukuřice nebo cukrová řepa, které se střídají s pruhy např. trav nebo nekultivované půdy. Plodiny náchylné k odtoku povrchové vody a erozi půdním pokryvů jsou proto chráněny plodinami s vyšším krytím, které snižují riziko odtoku povrchových vod a eroze. Členění ploch by mělo být kombinováno s jejich vhodným využitím.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Peter Strauss, Bundesamt für Wasserwirtschaft