Odvodni jarci; udoline

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Jarci omogućuju presretanje, procjeđivanje i alternativno odvodnjavanje površinskog otjecanja bez uzrokovanja štete. Treba ih dimenzionirati za odgovarajuće povratno razdoblje protoka, trebaju ispunjavati funkcionalne zahtjeve i biti redovno kontrolirani i održavani. Jarci na poljoprivrednom zemljištu se obično predlažu na područjima gdje je ograničen prostor za izgradnju brazda. Na urbanim područjima dio su urbanog sustava odvodnje i mogu imati čitav niz profila kako bi se uklopili u urbani krajolik. Mogu uključivati sadnju radi boljeg vizualnog dojma i pročišćavanja vode. Mjera zahtijeva zauzimanje zemljišta. Stoga je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose.

Fields of action zgrade,poljoprivredna površina,šume
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i odvodnjom površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: presretanje putova onečišćenja; povećavanje evapotranspiracije; estetska/kulturna vrijednost (npr. mogu služiti kao razdjelni elementi krajolika); očuvanje biološke raznolikosti; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; filtriranje onečišćujućih tvari; povećavanje infiltracije i/ili prihranjivanja podzemnih voda; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): channels and rills, swales
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Příkop
  • Hamburg Wasser (Ed.) (2012): Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen?: ein Leitfaden für Hauseigentümer, Bauherren und Planer [How do I protect my house from the effects of heavy rain?: a guide for homeowners, builders and planners], URL: http://www.hamburg.de/contentblob/3540740/data/leitfaden-starkregen.pdf (20.03.2020): Bodensenken
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Abflussgraben, Abflussmulde
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i. / Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology