Vhodný návrh hydrauliky propustků-image

Vhodný návrh hydrauliky propustků

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Při výskytu povodní je bezpečné odvodnění z postižené oblasti často závislé na stavu propustků a malých mostů. Tyto objekty jsou často zaneseny troskami a proto způsobují místní záplavy. Často je také poškozen samotný objekt a v důsledku toho je přerušena dopravní trasa. Vhodný návrh z hlediska kapacity a ochrany před zanesením je velmi důležitý. Toto opatření představuje opatření na malých tocích a příkopech, kde může mít nesprávný návrh může velké dopady.

Fields of action Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích,Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření na zemědělské půdě
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Christian Wirrig, municipal adminstration Oderwitz