Modrá a zelená infrastruktura-image

Modrá a zelená infrastruktura

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Všechny druhy modré a zelené infrastruktury v sídelních oblastech (řeky, říční údolí, vodní nádrže, přírodní a umělé mokřady, parky, náměstí, sady, zahrady, parcely, zelené uličky, louky a jiné) snižují odtok a zvyšují retenční kapacitu. Zachování stávajících prvků a tvorba nových prvků je příspěvkem ke zvládání rizika silného deště.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Torsten Kellermann, Pexels