Neizorani okrajci između dvije oranice

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

To su pojasevi neobrađenog zemljišta koji razdvajaju polja jedno od drugog. Ako su okrenuti u smjeru konture mogu usporiti površinsko otjecanje i pomoći procjeđivanju. Najveća se učinkovitost postiže kad ovu mjeru prati procjedni pojas smješten iznad a brazda ispod takvog pojasa. Preporučuje se provedba u slučaju da ostale vrste građevinskih mjera nisu učinkovite ili ih se ne može provesti.

Fields of action poljoprivredna površina
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Mez
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.