Zavedení a využívání územního plánování na místní a regionální úrovni

By

Územní plánování je účinným nástrojem ke snížení budoucího povodňového rizika. Povodňové riziko se může výrazně snížit, pokud změny ve využití, úpravy využití, omezení používání nebo stavební činnost a rozvoj přizpůsobené povodním v oblastech náchylných k povodním jsou posouzeny v obou částech plánování: definování a implementaci plánů. Využití tohoto opatření je velmi omezené ve stávajících zastavěných…

Vizualizace a vysvětlení specifických rizik na posuzované lokalitě

By

Vizualizace konkrétního nebezpečí a rizika na místě (např. na mapách, v místě nainstalovaných billboardech, atd.) Je účinným způsobem, jak upozornit na nebezpečí ohrožené osoby a instituce. Mapy označují konkrétní nebezpečí a rizika na místě a mohou být k dispozici například na online portálu obce. Jsou nezbytné poskytnout srozumitelné a vysvětlitelné informace včetně kontaktu pro dotazy.

Dokumentace události a škod; analýza události

By

Všechny povodně se škodami by měly být analyzovány s ohledem na jejich příčiny a dopady. Opatření zahrnuje posouzení budov a infrastruktury z hlediska jejich použitelnosti (např. dopravní trasy, zásobování vodou, čištění odpadních vod). Shromážděné údaje jsou základem pro žádosti o odškodnění z pojišťovacích fondů nebo fondů pro veřejné katastrofy (jsou-li k dispozici). Na základě analýzy…

Podporarealizace opatření na ochranu soukromého majetku

By

Potenciálně poškozené osoby – zejména vlastníci nemovitostí by mělin být motivováni realizací opatření vedoucích k ochraně jich majetku. Zřízení a údržba ochranných prvků v soukromých stavbách je však náročná. Úřady by však měly propagovat a stanovit vhodná opatření na ochranu majetku alespoň poskytováním informací na webových stránkách a v písemných materiálech.