Obnova záplavových území a lužních lesů, přizozená sukcese

By

Identifikace a obnovení zaplavovaných oblastí a oblastí sedimentace, například odstraněním ochranných struktur pro zemědělskou půdu, přispívá k zadržování vody podél řek a tím ke snížení rizik plynoucích z intenzivních srážek. V minulosti byla většina záplavových území využita k jinému účelu; bývalé lužní lesy jsou odděleny od říčních a odtokových cest a upravovány na zbytkové lesy…