Stěny a hráze pro ochranu oblastí s vysokým ohrožením

By

Odkloněním vody se předejde nepříznivým následkům v rizikových oblastech. Např. majetek nebo jeho části mohou být chráněny zdí, která obklopuje budovu a odděluje od ní tekoucí povrchovou vodu. Před výstavbou těchto opatření musí být prokázáno, že odklon povodňové vody neporušuje práva třetích stran a, že je kapacita pro zadržování vody proudící přímo na objekt dostatečně…