Utěsnění prostupů trubek-image

Utěsnění prostupů trubek

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Pokud by voda mohla proniknout do budovy potrubními prostupy, je třeba zamezit vstupu vody při silném dešti.

Fields of action Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Hamburg Wasser (Ed.) (2012): Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen?: ein Leitfaden für Hauseigentümer, Bauherren und Planer [How do I protect my house from the effects of heavy rain?: a guide for homeowners, builders and planners], URL: http://www.hamburg.de/contentblob/3540740/data/leitfaden-starkregen.pdf (20.03.2020): Sanierung von Rohrdurchführungen
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology