Hrázkování a důlkování-image

Hrázkování a důlkování

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Hrázkování v brázdách (také nazývané hříbkování nebo hrazení brázdy) je vytvoření malých půdních hrázek napříč brázdami např. při pěstování brambor. Podobnou technikou je půdní důlkování - tvorba malých depresí v těsných intervalech. Tyto postupy udržují dešťovou vodu na místě, dokud neinfiltruje do půdy.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

PICTURES:

Vopravil a kol., SOWAC Praha, 2013