Sustavi sekvencijskog taloženja i biofiltracije-image

Sustavi sekvencijskog taloženja i biofiltracije

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Takvi se sustavi sastoje od niza uređaja za pročišćavanje s hidrofitima za eko-hidrološku regulaciju. Strukturirani su u tri zone: zona za intenzivno taloženje (u kojoj kombinacija fiksnih i mobilnih struktura modificira hidrodinamiku komore i pojačava taloženje), druga zona za intenzive biogeokemijske procese (gdje debele vapnenačke frakcije hvataju spojeve fosfora) i treća zona za biofiltraciju (za uklanjanje biogenih spojeva pomoću makrofita). Zone su međusobno odvojene gabionima od krupnog šljunka koji dodatno filtriraju vodu.

Fields of action vodotoci
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology