Omezení rizik během těžby dřeva a sanace-image

Omezení rizik během těžby dřeva a sanace

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Opatření spočívá v eliminaci rizika poškození lesní půdy v důsledku těžby dřeva. Opatření zahrnuje například použití lanových dopravních systémů, pásových traktorů a zamezení dopravy po stejných trasách. Pokud dojde k poškození lesní půdy, je nutné ho okamžitě napravit, aby nedošlo k narušení přirozených půdních procesů. Veškeré zákroky závisí na konkrétních škodách a měly by být provedeny ihned po dokončení těžby.

Fields of action Opatření v zalesněných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchových odtoků má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: zachování biologické rozmanitosti; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Omezení zdrojů znečišťujících látek; Přerušení cesty znečištění; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Zlepšení kvality půdy; Snížení maximální teplotu; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Navyšování zásob vody; Produkce přírodní biomasy; Filtrace znečišťujících látek; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Stefan Greeb, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology