Přesunutí budov, přesídlení-image

Přesunutí budov, přesídlení

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

V případě velkého nebezpečí může být užitečné přemístit stávající budovy. V důsledku vyloučení a odstranění potenciálu poškození způsobí přesídlení a přesun trvalé snížení rizika. Finanční podpora usnadňuje provádění těchto opatření. Opatření pro přesídlení a přesun musí být posouzena a přezkoumána. Je třeba vzít v úvahu sociální a osobní zátěž.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology