Zvýšená poloha otvorů světlíky a vchodů do sklepů-image

Zvýšená poloha otvorů světlíky a vchodů do sklepů

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Příslušné stavební otvory jsou chráněny proti vniknutí vody konstrukcí schodů nebo schodů se zvýšenými plošinami a/nebo vyvýšenými světlíky. Okraj otvorů světlíků v budovách by měl být umístěn 15 až 30 cm nad úrovní terénu v závislosti na poloze v areálu a riziku. U vstupů do suterénu se doporučuje další zastřešení.

Fields of action Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Hamburg Wasser (Ed.) (2012): Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen?: ein Leitfaden für Hauseigentümer, Bauherren und Planer [How do I protect my house from the effects of heavy rain?: a guide for homeowners, builders and planners], URL: http://www.hamburg.de/contentblob/3540740/data/leitfaden-starkregen.pdf (20.03.2020): Aufkantung von Lichtschächten, Aufkantung von Kellereingängen
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Sicherung von Gebäudeöffnungen
PICTURES:

Yvonne Spira, Umweltbundesamt