Upravljanje oborinskim vodama u decentraliziranim sustavima-image

Upravljanje oborinskim vodama u decentraliziranim sustavima

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Ova skupina mjera uključuje linijske i zračne propusne elemente, brazde, spremnike kišnice, krovove prekrivene vegatacijom i uzgoj vegetacije za decentralizirano upravljanje oborinskom vodom s ciljem boljeg procjeđivanja i evaporacije na naseljenim područjima. Korištena u kompleksu, može znatno smanjiti ne samo ukupni volumen površinske vode, već i brzinu površinskog otjecanja. Ova mjera ima velik broj koristi za okoliš.

Fields of action naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): hospodaření s dešťovou vodou
  • Freie Hansestadt Bremen, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) (Ed.) (2015: Merkblatt für eine wassersensible Stadt- und Freiraumgestaltung: Empfehlungen und Hinweise für eine zukunftsfähige Regenwasserbewirtschaftung und eine Überflutungsvorsorge bei extremen Regenereignissen in Bremen, URL: https://www.klas-bremen.de/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de (25.03.2020): dezentrale Versickerung und Verdunstung von Regenwasser
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology