Zaštita, sanacija i pomlađivanje šuma, naročito na padinama

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Zbog njihovog retencijskog učinka i zato što štite padine od erozije, šume smanjuju površinsko otjecanje vode i pronos nanosa. Gospodarenje šumama treba biti prilagođeno specifičnim potrebama ranjivih objekata koji leže niže niz padinu. Na primjer, treba izbjegavati opsežnu sječu stabala. Sastavom šuma treba gospodariti kako bi se postigla najviša moguća razina zadržavanja vode. Mjere u šumarstvu trebaju obuhvatiti vjerojatne promjene u obrascima oborina i poplava uslijed klimatskih promjena.

Fields of action šume
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: povećavanje evapotranspiracije; povećanje procjeđivanja i/ili prihranjivanja podzemnih voda; povećanje zadržavanja vode u tlu; smanjivanje izvora onečišćujućih tvari; presretanje putova onečišćenja; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; formiranje kopnenih staništa; upijanje i/ili zadržavanje CO2; skladištenje vode; prirodna proizvodnja biomase; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; filtriranje onečišćujućih tvari; rekreacijske mogućnosti; estetska/kulturna vrijednost; poboljšavanje kvalitete tla; formiranje vodenih staništa; formiranje priobalnih staništa; smanjivanje vršne temperature; očuvanje biološke raznolikosti

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology