Předdefinové cesty odtoku otvory v budově-image

Předdefinové cesty odtoku otvory v budově

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Nelze-li (nebo jen nedostatečně) zabránit vniknutí vody do budovy, mohou pomoci předdefinované trasy odtoku v budově. Ideálně by měla být provedena opatření v podobě otvorů odkud může vody bez problému odtékat.

Fields of action Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Abflusswege durchs Nebengebäude
PICTURES:

Yvonne Spira, Umweltbundesamt