Mjere predostrožnosti pri odobravanju građevinskih dozvola-image

Mjere predostrožnosti pri odobravanju građevinskih dozvola

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Postavljaju se zahtjevi pri odobravanju građevinskih dozvola kako bi se spriječile negativne posljedice pluvijalnih poplava za zgrade i za treće strane.

Fields of action naseljena područja,zgrade
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Bauverfahren
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology