Pojištění budov proti přírodním hrozbám-image

Pojištění budov proti přírodním hrozbám

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Pojištění proti přírodním rizikům chrání majitele domů před finančními následky povodní způsobených vysokou vodou, silnými srážkami, zatopením, zemětřeseními, poklesem podloží, sesuvy půdy, sněhovým tlakem, lavinami a sopečnými erupcemi. Většina domů není dostatečně chráněna pojištěním proti těmto přírodním rizikům. Například v Německu je pouze 43 procent všech budov řádně chráněno před finančními důsledky přírodních rizik.

Fields of action Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Pixabay