Multifinkční dopravní cesty a parkovací plochy určené pro odtok nebo jako dočasně zatopená inundační oblast-image

Multifinkční dopravní cesty a parkovací plochy určené pro odtok nebo jako dočasně zatopená inundační oblast

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Veřejný a soukromý prostor, jako jsou ulice nebo parkovací plochy, hřiště a sportoviště, může být navržen jako prostor pro odvedení odtoku nebo jako dočasný retenční prostor. Může tak pomoci nasměrovat nebo zpomalit odtokovou vlnu při výskytu intenzivních srážek. Dočasné zaplavené oblasti nebo vodní plochy jsou volné oblasti v městském prostředí, které sbírají dešťovou vodu z městské zástavby (např. ze střešních svodů). Natékající voda je nejprve filtrována a po dočasném zadržení až 48 hodin je pak vypouštěna do toků nebo do kanalizačního systému.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology