Višefunkcionalne prometne i parkirališne površine namijenjene kao trasa za otjecanje ili kao privremeno poplavljeno retencijsko područje-image

Višefunkcionalne prometne i parkirališne površine namijenjene kao trasa za otjecanje ili kao privremeno poplavljeno retencijsko područje

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Javni i privatni prostor kao što su ulice i parkirališta, igrališta i sportski tereni mogu biti projektirani za privremeno korištenje kao ruta za otjecanje i/ili privremeno retencijsko područje, čime pomažu pri usmjeravanju i/ili usporavanju otjecanja u slučaju pojava obilnih oborina. Privremeno poplavljena područja ili vodeni trgovi su otvoreni prostori u urbanom okruženju koji prihvaćaju oborinsku vodu (npr. s krovnih odvoda). Dolazna voda se prvo procjeđuje nakon čega se, nakon privremenog zadržavanja od do 48 h, ispušta u vodotoke ili sustav odvodnje.

Fields of action naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology