Místní dotace, dobrovolné dohody  pro opatření přesahující povinný standard hospodaření-image

Místní dotace, dobrovolné dohody pro opatření přesahující povinný standard hospodaření

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Existuje velké množství požadavků a norem EU, které musí správci půdy splňovat, aby mohli dostávat platby v rámci režimu podpory. Posouzení místního rizika však může vyžadovat více než jen plnění závazných norem. Zde mohou pomoci dobrovolné dohody mezi farmářem, vlastníkem půdy a obcí, případně místní dotace. Měly by být zohledněny předpokládané změny v chodu srážek a záplav způsobených změnou klimatu.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Thomas Freitag. Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology