LEADER proces-image

LEADER proces

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

LEADER je integrovaný proces rozvoje ve venkovských oblastech financovaný z fondů EU SZP a určený k zapojení, umožnění činnosti, získávání zdrojů a posílení místních (venkovských) komunit. Přístup LEADER zahrnuje např. vypracovávání a provádění strategií místního rozvoje zdola nahoru; integrovaná a víceodvětvová opatření; vytváření sítí a spolupráce. Omezení rizika silného deště nebo povodně lze považovat za strategii rozvoje a provést prostřednictvím souvisejících strukturálních nebo nestrukturálních opatření. Procesy LEADER by měly zohledňovat pravděpodobné změny v chodu srážek a záplav vyplývajících ze změny klimatu.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Screenshot of https://www.klosterbezirk-altzella.com/was-ist-leader, © Klosterbezirk Altzella