LEADER procesi-image

LEADER procesi

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

LEADER je proces cjelovitog razvoja na ruralnim područjima financiran sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a, osmišljen kako bi se uključilo, osposobilo, resursima opskrbilo i osnažilo lokalne (ruralne) zajednice. Pristup LEADER se sastoji od npr. “prema načelu odozdo prema gore” razrade i provedbe strategija lokalnog razvoja, integriranih i višesektorskih aktivnosti, povezivanja (umrežavanja) i suradnje. Smanjivanje rizika od obilnih oborina/poplava može se odrediti kao razvojna strategija i provoditi se kroz povezane građevinske ili negrađevinske aktivnosti. LEADER procesi bi trebali obuhvatiti vjerojatne promjene u obrascima oborina i plavljenja uslijed klimatskih promjena.

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina,šume,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Screenshot of https://www.klosterbezirk-altzella.com/was-ist-leader, © Klosterbezirk Altzella