Spolupráce v rámci obce-image

Spolupráce v rámci obce

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Do rozvoje povědomí o riziku a zahájení spolupráce by měli být zapojeni všichni příslušní aktéři ve společenství. To lze provést např. vytvořením koordinační skupiny („kulatý stůl“) za účasti všech aktérů z dotčených obecních úřadů, obecních rad, občanů, pohotovostních služeb atd. Iniciativně lze zpracovat audit zaznamenávající silné a slabé stránky stávajících opatření proti všem typům povodní. Výsledkem takového procesu může být vytvoření obecního předpisu nebo vyhlášky „Prevence před povodněmi“, zlepšení komunikačních procesů, sítí nebo hlavního havarijního plánu včetně předběžných opatření.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Varovné systémy
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology