Infiltracijski pojasevi (trava) i tampon zone (trajna vegetacija)

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Infiltracijske pojaseve treba projektirati na padinama u smjeru konture. U blizini akumulacija, vodotoka i izgrađenih područja štite ih od prodora vode erodiranog materijala. Tampon zone nude dobre uvjete za učinkovito procjeđivanje vode i usporavanje površinskog otjecanja. Živice na dugim, strmim padinama presreću i usporavaju površinsko otjecanje prije nego što se ono pretvori u štetni tok, naročito kad uz njih postoji tampon zona.

Fields of action naseljena područja,poljoprivredna površina
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ove mjere imaju srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; filtriranje onečišćujućih tvari; povećavanje evapotranspiracije; povećanje zadržavanja vode u tlu; presretanje putova onečišćenja; formiranje kopnenih staništa; upijanje i/ili zadržavanje CO2; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; prihranjivanje podzemnih voda/vodonosnika

READ MORE:

PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.