Hitno ponovno pošumljavanje područja stradalih u prirodnim katastrofama-image

Hitno ponovno pošumljavanje područja stradalih u prirodnim katastrofama

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Veći otvoreni prostori, nastali npr. krčenjem stabala i olujama, su naročito kritična područja za nastanak poplava. Izbjegavanjem velikih otvorenih površina - npr. uzgojnom sječom - i zatvaranjem proizašlih otvorenih površina što je brže moguće može se osjetno smanjiti otjecanje sa slivnih područja osjetljivih na poplave.

Fields of action šume
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: očuvanje biološke raznolikosti; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; smanjivanje izvora onečišćujućih tvari; presretanje putova onečišćenja; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; poboljšavanje kvalitete tla; smanjivanje vršne temperature; upijanje i/ili zadržavanje CO2; skladištenje vode; prirodna proizvodnja biomase; filtriranje onečišćujućih tvari; rekreacijske mogućnosti; estetska/kulturna vrijednost

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Pixabay