Zábrany z pytlů s pískem, prken, desek a klapek-image

Zábrany z pytlů s pískem, prken, desek a klapek

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Příslušné stavební otvory mohou být chráněny proti vniknutí vody pomocí pytlů s pískem, deskami nebo systémy pro výměnu pytlů s pískem nebo dodatečně zajištěny deskami a klapkami. Opatření vyžaduje určitou dobu pro vlastní instalaci. To není vždy reálné, když dojde k silným dešťům. Navíc vyžaduje vyškolení.

Fields of action Opatření pro technické zajištění budov
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchových odtoků má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zachování biologické rozmanitosti; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Omezení zdrojů znečišťujících látek; Přerušení cesty znečištění; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Zlepšení kvality půdy; Snížení maximální teplotu; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Navyšování zásob vody; Produkce přírodní biomasy; Filtrace znečišťujících látek; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Sicherung von Gebäudeöffnungen
PICTURES:

Canislupus, Pixabay