Zpracování provozních předpisů pro průmyslové a komerční budovy pro případ povodní-image

Zpracování provozních předpisů pro průmyslové a komerční budovy pro případ povodní

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

V rizikových oblastech by se mělo posoudit riziko povodní. Škody na zařízeních lze výrazně snížit, např. v vhodným umístěním elektrických instalací, obdobně i škody způsobené zařízeními, např. vhodným skladováním nebezpečného zboží a materiálu. Pravidelná koordinace s civilní ochranou pomáhá předcházet škodám na životním prostředí. Plány by měly zohledňovat pravděpodobné změny výskytu srážek a záplav v závislosti na změně klimatu.

Fields of action Opatření pro technické zajištění budov
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchových odtoků má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: zachování biologické rozmanitosti; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Omezení zdrojů znečišťujících látek; Přerušení cesty znečištění; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Zlepšení kvality půdy; Snížení maximální teploty; Absorbování a/nebo zadržování CO2 Zvyšování zásob vody; Produkce přírodní biomasy; Filtrace znečišťujících látek; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology