Certifikáty budov na ochranu proti povodním-image

Certifikáty budov na ochranu proti povodním

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Odborní stavební konzultanti pro povodňová rizika ohrožující stavby (technik nebo architekt) poskytují své technické znalosti a zkušenosti a hodnotí fyzickou zranitelnost stavby působením povodně a určují účinky implementovaných opatření ke zmírnění povodňových rizik. V některých zemích mohou být k dispozici standardizované postupy, podle kterých odborníci postupují při vydávání protipovodňových osvědčení a uvádějí pro majitele domů poučení ohledně rizikového stavu pro další ochranná opatření. Certifikát může být vyžadován pro účely nastavení pojištění.

Fields of action Opatření pro technické zajištění budov,Varovné systémy
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology