Provedba mjera na građevinama za zaštitu od poplava i sustavu odvodnje prije i neposredno nakon događaja-image

Provedba mjera na građevinama za zaštitu od poplava i sustavu odvodnje prije i neposredno nakon događaja

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Organizacijske mjere opreza kao i hitne mjere poduzimaju se odmah nakon pojave kako bi se zajamčila funkcionalnost građevina kojima je svrha zaštititi od pluvijalnih poplava (npr. uklanjanje otpada i blata odnosno nanosa).

Fields of action upravljanje u izvanrednim situacijama,naseljena područja,vodotoci,poljoprivredna površina,šume,zgrade
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Ingo Nestler, county administration Meissen