Uspostava i rad sustava monitoringa i prognostičkih modela-image

Uspostava i rad sustava monitoringa i prognostičkih modela

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Kontinuirano i dugotrajno opažanje prirodnih pojava povećava mogućnost njihovog predviđanja, procjenjivanja opasnih pojava i planiranja učinkovitog protudjelovanja. Monitoring te modele i sustave prognoziranja i upozoravanja obično uspostavljaju i provode nacionalne institucije. One osiguravaju kontinuirano prikupljanje, pružanje i kontrolu kvalitete podataka, kao i daljnji razvoj u skladu sa stanjem istraživanja. Međutim, lokalnim ili regionalnim opažanjem i monitoringom takve se informacije mogu kvalificirati ili dodati dodatne informacije za odlučivanje u vremenskom tjesnacu u slučaju pojava obilnih oborina.

Fields of action upravljanje u izvanrednim situacijama
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

2nd overall update of the Upper Elbe Valley/Eastern Ore Mountains Regional Plan (draft statutes not yet approved), https://rpv-elbtalosterz.de, basic map: ©GeoSN