Zavedení a využívání územního plánování na místní a regionální úrovni-image

Zavedení a využívání územního plánování na místní a regionální úrovni

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Územní plánování je účinným nástrojem ke snížení budoucího povodňového rizika. Povodňové riziko se může výrazně snížit, pokud změny ve využití, úpravy využití, omezení používání nebo stavební činnost a rozvoj přizpůsobené povodním v oblastech náchylných k povodním jsou posouzeny v obou částech plánování: definování a implementaci plánů. Využití tohoto opatření je velmi omezené ve stávajících zastavěných oblastech. Územní plánování musí být doprovázeno dalšími opatřeními a mělo by zohledňovat pravděpodobné změny v chodu srážek a záplav vyplývajících ze změny klimatu.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích,Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

PICTURES:

Hydroconsult GmbH