Uspostava i razmatranje lokalnog i regionalnog planiranja korištenja zemljišta-image

Uspostava i razmatranje lokalnog i regionalnog planiranja korištenja zemljišta

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Planiranje korištenja zemljišta je učinkovit instrument za smanjivanje budućeg rizika od obilnih oborina. Rizik od obilnih oborina se može znatno smanjiti ako se u obje faze planiranja – formuliranje i provedba planova – razmotre promjene, prenamjene i ograničenja u korištenju zemljišta ili izgradnja građevina prilagođenih za obilne oborine ili izgradnja na područjima izloženima poplavama. Snaga ovoga instrumenta je vrlo ograničena za postojeća izgrađena područja na opasnim lokacijama.

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina,šume,zgrade,naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

PICTURES:

Hydroconsult GmbH