Suhe retencije i depresije bilo kojeg kapaciteta-image

Suhe retencije i depresije bilo kojeg kapaciteta

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Prirodne ili umjetne retencije i depresije sa specifičnim retencijskim kapacitetom mogu se koristiti kao privremeni spremnik vode za vodu koja otječe tijekom obilnih oborina. One usporavaju površinsko otjecanje, čime pridonose odgodi i ublažavanju poplavnih valova. Trebalo bi ih smjestiti na najdubljoj točki u gotovo bilo kojem okruženju – poljoprivredno zemljište, šume, duž vodotoka ili unutar naseljenih područja na javnom ili privatnom zemljištu. One presušuju tijekom sušnih razdoblja. Prema njima treba preusmjeriti vodu od površinske odvodnje. Mora se osigurati redovno održavanje (nakupljanje materijala).

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina,šume,zgrade,naseljena područja
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: skladištenje vode; očuvanje biološke raznolikosti; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; filtriranje onečišćujućih tvari; rekreacijske mogućnosti; estetska/kulturna vrijednost; povećavanje evapotranspiracije; presretanje putova onečišćenja; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; formiranje kopnenih staništa;

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology