Prekogranična suradnja-image

Prekogranična suradnja

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Za upravljanje fluvijalnim poplavama postoje procjena prekograničnih rizika, priopćavanje hidroloških prognoza, usklađivanje tehničkih normi, prekogranična suradnja na planiranju postupanja u izvanrednim situacijama i razmatranje prekograničnog utjecaja projekata. Može se poboljšati suradnja na upravljanju rizicima od obilnih oborina.

Fields of action upravljanje u izvanrednim situacijama
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology