Plodored, sjetva međuusjeva, pokrovni usjevi-image

Plodored, sjetva međuusjeva, pokrovni usjevi

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Plodored se prilagođava specifičnim zahtjevima padina. Sjetva međuusjeva je praksa uzgoja dva ili više usjeva jednog blizu drugog. Korištenjem pokrovnih usjeva sprječava se da tlo na duže vrijeme ostane bez biljnog pokrova. Među ostalim koristima, takvom poljoprivrednom praksom se smanjuje erozija kad dolazi do površinskog otjecanja u slučaju obilnih oborina.

Fields of action poljoprivredna površina
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: presretanje putova onečišćenja; poboljšavanje kvalitete tla; povećavanje procjeđivanja i/ili prihranjivanja podzemnih voda; povećavanje zadržavanja vode u tlu; smanjivanje izvora onečišćujućih tvari; upijanje i/ili zadržavanje CO2; estetska/kulturna vrijednost; filtriranje onečišćujućih tvari

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology