Formiranje inundacijskih zona-image

Formiranje inundacijskih zona

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Glavni cilj ove skupine mjera je pojačati transformativne i akumulativne učinke postojećih i nanovo razvijenih poplavnih područja modifikacijama terena kao što je snižavanje obala, ravnanje ili rušenje protupoplavnih nasipa itd. Time se vodi omogućuje da poplavi poplavno područje tijekom razdoblja povećanih protoka.

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina,šume
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; formiranje vodenih staništa; formiranje priobalnih staništa; prirodna proizvodnja biomase; očuvanje biološke raznolikosti; filtriranje onečišćujućih tvari; rekreacijske mogućnosti; estetska/kulturna vrijednost; poboljšavanje kvalitete tla; usporavanje riječne vode; presretanje putova onečišćenja; povećavanje evapotranspiracije; povećavanje zadržavanja vode u tlu

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): natural bank stabilisation
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Opatření v údolních nivách toků
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology