Formiranje i održavanje retencijskih područja na urbanim područjima-image

Formiranje i održavanje retencijskih područja na urbanim područjima

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Retencijska područja treba uspostaviti na najnižim točkama urbanih područja. Površinska odvodnja mora osigurati da se vodu preusmjerava prema tim područjima - poželjno po površini (šupljine, ulice itd.). Prijemne vode i tlo moraju biti zaštićeni od onečišćenja. Realizacija središnjih retencijskih područja uvelike ovisi o dostupnom prostoru i topografskim uvjetima. Razvojni i prostorni planovi nude mogućnosti za provedbu.

Fields of action naseljena područja
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: očuvanje biološke raznolikosti; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; filtriranje onečišćujućih tvari; rekreacijske mogućnosti; estetska/kulturna vrijednost; povećavanje evapotranspiracije; presretanje putova onečišćenja; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; formiranje kopnenih staništa

Check out the RAINMAN good practice examples:

no stories available

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): detention basins
  • Freie Hansestadt Bremen, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) (Ed.) (2015: Merkblatt für eine wassersensible Stadt- und Freiraumgestaltung: Empfehlungen und Hinweise für eine zukunftsfähige Regenwasserbewirtschaftung und eine Überflutungsvorsorge bei extremen Regenereignissen in Bremen, URL: https://www.klas-bremen.de/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de (25.03.2020): Sicherung und Schaffung von Retentionsflächen
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology