Pretvaranje obradivog zemljišta u travnjak / bjelogoričnu šumu ili nasade drvenastih kultura kratkih ophodnji-image

Pretvaranje obradivog zemljišta u travnjak / bjelogoričnu šumu ili nasade drvenastih kultura kratkih ophodnji

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Rizik od obilnih oborina se može značajno smanjiti pretvaranjem poljoprivrednog zemljišta u travnjake/bjelogorične šume ili nasade drvenastih kultura kratkih ophodnji. Ovom se mjerom konstantno povećava površinska hrpavost (učinak: smanjivanje brzina tečenja) i smanjuje se erozija tla (učinak: smanjivanje taloženja blata). Mjera je prikladna za strme padine s laganim tlima, za putove otjecanja, za polja podložna plavljenju te za drenirana područja u blizini vodotoka.

Fields of action vodotoci,poljoprivredna površina
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: povećavanje evapotranspiracije; povećavanje procjeđivanja i/ili prihranjivanja podzemnih voda; smanjivanje izvora onečišćujućih tvari; presretanje putova onečišćenja; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; formiranje kopnenih staništa; smanjivanje vršne temperature; upijanje i/ili zadržavanje CO2; skladištenje vode; prirodna proizvodnja biomase; očuvanje biološke raznolikosti; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; filtriranje onečišćujućih tvari; rekreacijske mogućnosti; estetska/kulturna vrijednost; povećavanje zadržavanja vode u tlu; poboljšavanje kvalitete tla; formiranje vodenog staništa

READ MORE:

PICTURES:

Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology