Niebieska i zielona infrastruktura-image

Niebieska i zielona infrastruktura

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Różnego rodzaju niebieska i zielona infrastruktura na obszarach zurbanizowanych (rzeki, doliny rzeczne, zbiorniki wodne, naturalne i sztuczne mokradła, parki, place, sady, ogrody, działki, zielone pasma wzdłuż ulic, łąki i inne) zmniejsza spływ powierzchniowy oraz zwiększa retencję. Zachowanie istniejących oraz tworzenie nowych elementów infrastruktury przyczynia się do lepszego zarządzania ryzkiem intensywnych opadów oraz ma wiele dodatkowych korzyści.

Fields of action Obszary zasiedlone
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

PICTURES:

Torsten Kellermann, Pexels