Miedze

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Miedze to pasy nieuprawianej ziemi, które oddzielają od siebie pola uprawne. Jeśli przebiegają wzdłuż poziomic, mogą spowalniać spływ powierzchniowy i zwiększać infiltrację. Największa efektywność jest osiągana w połączeniu z pasem infiltracyjnym położonym powyżej i bruzdą znajdującą się poniżej miedzy. Wdrożenie tego działania jest zalecane, jeżeli inne rodzaje działań strukturalnych są nieskuteczne lub nie mogą być wykonane.

Fields of action Obszary rolnicze
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Mez
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.