Izbjegavanje građenja u zonama opasnosti: odbijanje izdavanja građevinske dozvole-image

Izbjegavanje građenja u zonama opasnosti: odbijanje izdavanja građevinske dozvole

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Zemljišne čestice koje su u prostornom planu namijenjene kao građevinske zone ali još uvijek nisu izgrađene se proglašava neprikladnima za građenje ili se ne odobri građevinska dozvola.

Fields of action naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Versagen der Bau(platz)bewilligung
PICTURES:

Annette Meyer, Pixabay