Izbjegavanje građenja u zonama opasnosti: prevencija određivanjem  specifičnih travnatih zona u razvojnim ili prostornim planovima-image

Izbjegavanje građenja u zonama opasnosti: prevencija određivanjem specifičnih travnatih zona u razvojnim ili prostornim planovima

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Štetu od pluvijalnih poplava može se smanjiti tako da se pluvijalne poplavne vode uzmu u obzir u razvojnim i prostornim planovima i da se uspostave slobodni putovi za njihovo otjecanje. To se može postići pomoću građevinskih propisa, npr. tako da su u prostornom planu odrede posebne travnate ili zaštitne zone na područjima pod rizikom. Takve zone služe za zadržavanje i kontrolirano ispuštanje vode u slučaju obilne oborine.

Fields of action naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): spezifische Grünlandwidmung, Schutzzonen
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology