Omezení rozšiřování zástavby v ohrožených oblastech: adaptace/přeplánování/přemístění oblastí pro zástavbu-image

Omezení rozšiřování zástavby v ohrožených oblastech: adaptace/přeplánování/přemístění oblastí pro zástavbu

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Územní plány nezastavěných ploch, které již byly označeny jako rozvojové oblasti, jsou přizpůsobeny tak, aby zohledňovaly rizika pro tyto oblasti; v případě potřeby se stanoví změnou nová oblast pro změněný plán rozvoje (zatímco obec reviduje územní plán a plán rozvoje).

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Widmungsanpassung / Baulandverschiebung
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology