Izbjegavanje građenja u zonama opasnosti: prilagodba/izmjena prostornih planova/premještanje  građevinskih zona-image

Izbjegavanje građenja u zonama opasnosti: prilagodba/izmjena prostornih planova/premještanje građevinskih zona

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Prostorni planovi za neizgrađene zemljišne čestice koje su već određene kao građevinske zone se prilagođavaju kako bi se uzeo u obzir rizik za ta područja. Prema potrebi, određuje se novo područje kao plansko područje za fazu preispitivanja (dok općina preispituje prostorni/razvojni plan).

Fields of action naseljena područja
Mogu postojati sinergije između mjera upravljanja rizicima od obilnih oborina i ostalih razvojnih ciljeva kao što je zaštita okoliša, zdravstvena skrb te ekonomska uspješnost. Njihovo korištenje zahtijeva uključenost različitih sudionika, razmjenu znanja i informacija između vas i njih te holističko razmišljanje.

READ MORE:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Widmungsanpassung / Baulandverschiebung
PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology