Odgovarajuće projektiranje neasfaltiranih cesta i prijelaza preko vodotoka u šumama-image

Odgovarajuće projektiranje neasfaltiranih cesta i prijelaza preko vodotoka u šumama

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Šumske ceste treba projektirati tako da se površinsku vodu preusmjerava na stranu. Dostupna su različita rješenja površinske odvodnje s različitim potrebama održavanja (npr. odvodni kanali, propusti, gumeni pojasevi). Treba ih kombinirati s pregradama na jarcima za usmjeravanje otjecanja. Nove šumske ceste treba pažljivo planirati i samo u iznimnim slučajevima. Zanimljivo rješenje za prijelaze preko malih vodotoka može biti zamjena mostova ili cijevi plitkim prijelazima – npr. nakon šteta uzrokovanih poplavom. Time se smanjuje opasnost blokiranja i plavljenja.

Fields of action vodotoci,šume
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; formiranje vodenog staništa; očuvanje biološke raznolikosti; usporavanje riječne vode; skladištenje riječne vode; smanjivanje izvora onečišćujućih tvari; estetska/kulturna vrijednost

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology