Pošumljavanje na izvorišnim područjima i na brdskim padinama-image

Pošumljavanje na izvorišnim područjima i na brdskim padinama

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Izvorišna područja su područja izviranja rijeka i potoka, ključna za održavanje strukture, funkcije, produktivnosti i složenosti nizvodnih ekosustava. Na područjima visokog reljefa, pošumljavanje slivova izvorišnih područja može pridonijeti stabilizaciji padina i može smanjiti rizike povezane s klizištima.

Fields of action šume
Uz smanjivanje rizika od poplava usporavanjem i skladištenjem površinskog otjecanja, ova mjera ima srednje ili velike moguće koristi za sljedeće biofizičke utjecaje i usluge ekosustava: povećanje evapotranspiracije; povećanje procjeđivanja i/ili prihranjivanja podzemnih voda; povećanje zadržavanja vode u tlu; smanjivanje izvora onečišćujućih tvari; presretanje putova onečišćenja; smanjivanje erozije i/ili donosa nanosa; formiranje kopnenih staništa; upijanje i/ili zadržavanje CO2; prirodna proizvodnja biomase; očuvanje biološke raznolikosti; prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena; filtriranje onečišćujućih tvari; rekreacijske mogućnosti; estetska/kulturna vrijednost; poboljšavanje kvalitete tla; formiranje priobalnog staništa; smanjivanje vršne temperature; skladištenje vode

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology